гл. ас. д-р Боряна Мангова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
История на музиката 1 част (лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
История на музиката III част (Сем. упр.)
Музика,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Фонотека
История на музиката I част (Лекции)
Музика,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
История на музиката III част (Лекции)
Музика,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
История на музиката I част (Сем. упр.)
Музика,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Музикален авангард и постмодернизъм I част(Лекции + упр.)
Музика,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Зала 518
История на българската музика I част (Лекции)
Музика,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
История на музиката ІІ част - Лекции и упр.
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
История на българската музика I част (Сем. упр.)
Музика,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION