ас. Красимир Костов ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Теоретични основи на възпитанието (Сем. упр.) - 1гр. 1-3 седм. и 2 гр. 2-4 седм.
Соц. п-ка,I курс,I сем.
ас. Красимир Костов
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 

Логопедия,I курс,I сем.
Обща педагогика(сем.упр.)-1гр. I - III седм. и 2 гр. II - IV седм.
ас. Красимир Костов
Зала 305
 
 
 
1гр./2 гр. Теория на възпитанието (Сем. упр.) - през седмица
ПНУП,I курс,I сем.
ас. Красимир Костов
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - сем.упр.
ФВС,I курс,I сем.
ас. Красимир Костов
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Обща педагогика (Сем. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
ас. Красимир Костов
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - сем.упр.
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. Красимир Костов
Зала 303
Педагогика (Теория на възпитанието) - упр.
НУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. Красимир Костов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
2гр. Хоспитиране 2
Соц. п-ка,III курс,V сем.
ас. Красимир Костов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION