гл. ас. д-р Ив. Душков ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Сем. и практ. упр.)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
Аудиовизуални и информац. технол. в обуч. (Лекции)-през седмица
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математико-статистически методи във физ. възп. и спорта(Пр.упр)
ФВС,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Компютърни технологии за зрително затруднени (пр.упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Компютърни технологии за зрително затруднени (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 505
 
 
 
Математико-статистически методи във физ. възп. и спорта (Лекц.)
ФВС,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Лекции и сем. упр.)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 400
 
 
 
ИКТ в обучението и работа в дигит. среда (сем. упр.)
ФВС,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION