доц. Ив. Бардов ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Логопедия,I курс,I сем.
1гр./2гр. Когнитивна психология (Сем. упр.)
доц. Ив. Бардов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Спортна психология (15 часа лекции и 15 часа сем. упр.)
ФВС,II курс,III сем.
доц. Ив. Бардов
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Когнитивна психология (Лекции)
Логопедия,I курс,I сем.
доц. Ив. Бардов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
Психология на личността (Лекции)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
доц. Ив. Бардов
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
ИД-Основи на семейното здраве и психопрофилактиката (15ч. лекции и 15ч. практ. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
доц. Ив. Бардов
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION