ас. Маргарита Томова ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хоспитиране IV част
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Сравнително специално образование (Сем. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
ас. Маргарита Томова
Зала 303
 
 
 
Зрително подпомагане (Сем. и практ. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
Формиране на полезни умения при зрително затруднени(сем.+пр.упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Текуща практика IV част
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Тактилно творчество (Сем. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център ПДИН
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Зрително подпомагане (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
 
 
 
Рехабилитация на възрастни зрително затруднени лица (сем.упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център ПДИН
Педагогика на деца със зрлителни затруднения (сем.+пр.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
Зрително подпомагане (Сем. и практ. упр.)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
ас. Маргарита Томова
Ресурсен център
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИД - Основи на специалната педагогика (пр.упр.) - през седмица *Лекциите ще се проведат блоково
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. дпн М. Цветкова ас. Маргарита Томова
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION