доц. д-р Д. Щерева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Говорно-комуникативни техники и практики (Лекции) - през седмица
Логопедия,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Арттерапия при деца с увреден слух (Лекции) - зала 302 и у-ще
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 

2 гр. Говорно-комуникативни техники и практики(пр.упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 302
Логопедия,I курс,I сем.
1 гр. Въвеждане в специалността (сем.упр.)
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 305
Техника на говора и театралното изкуство (пр.упр.)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Сценично поведение (Лекции)
Музика,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 500

1 гр. Говорно-комуникативни техники и практики (пр.упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 302
Логопедия,I курс,I сем.
2 гр. Въвеждане в специалността (сем.упр.)
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 305
Техника на говора и театралното изкуство (Лекции)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Говорно-комуникативни техн. и практ.(лекци и практ. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 309
Сценично поведение (Сем. упр.)
Музика,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 500
Театрално изк. и техника на говора - сем. упр.
НУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ИД - Драма и техники
Спец.педаг.,III курс,V сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Театрално изкуство и техника на говора (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Сценично поведение (Лекции)
Музика,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
ИД-Култура на общуването с ученическа аудитория
ФВС,II курс,III сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION