проф. д-р Б. Вълева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 

гр.А/ Живопис и цветознание І част - упр.
д-р Красимира Дренска
Зала 605
ИИ,I курс,I сем.
проф. д-р Б. Вълева
гр. Б/ Рисуване и композиция І част - упр. Зала 606
Рисуване и композиция(Лекции)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
Рисуване и композиция "Изкуство и общество" - Лекции
ИИ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Рисуване и композиция - упр./ гр. Б
ИИ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
гр. А/ Рисуване и композиция (упр.)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуване и композиция - упр./ гр. А
ИИ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Рисуване и композиция І част, (Лекции)
ИИ,I курс,I сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисуване и композиция. Структура на визуалния образ, гр. А (пр.упр.)
ИИ,III курс,V сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION