гл.ас. д-р Десислава Тилева ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Елементарна теория на музиката I част (Лекции)
Музика,I курс,I сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Елементарна теория на музиката I част(Сем. упр.)
Музика,I курс,I сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Хармония с аранжимент ІІ част - Лекции и упр.
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Солфеж III част (упр.)
Музика,II курс,III сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
ЕТМ и солфеж 1 част (лекции)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
Зала 504
Солфеж I част (Сем. упр.)
Музика,I курс,I сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
История на джаза (Сем. упр.)
Музика,I курс,I сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Фонотека
 
 
 
ЕТМ и солфеж ІІІ част - Лекции и упр.
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
История на джаза (Лекции)
Музика,I курс,I сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Фонотека
Хармония I част (Лекции) от 16.00 до 17.30 ч.
Музика,II курс,III сем.
Зала 504
гл.ас. д-р Десислава Тилева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Хармония I част (Сем. упр.) 17.30 ч.-19.00 ч.
Музика,II курс,III сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION