гл. ас. д-р Тодор Петев ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Теория на масовата комуникация (Сем. упр.)
МПХК,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Тодор Петев
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Мениджмънт на културата и образованието (Лекции)
ПМХК,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Тодор Петев
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Интеркултурна комуникация (Лекции)
ПМХК,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Тодор Петев
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
ИД-Медииране на културно-историческото наследство
ПМХК,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Тодор Петев
Зала 235
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Теория на масовата комуникация (Лекции)
МПХК,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Тодор Петев
Зала 235
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION