доц. д-р Д. Данов ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нови медии (Лекции и сем. упр.)
ПМХК,III курс,V сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
ИД-Работа по проекти
ПМХК,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
Мултимедия (Лекции и практ. упр.)
ПМХК,III курс,V сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Теория и история на връзките с обществеността (Сем. упр.)
МПХК,II курс,III сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Медиазнание (Лекции)
МПХК,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Теория и история на връзките с обществеността (Лекции)
МПХК,II курс,III сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Въвеждане в специалността (Лекции) - през седмица (II-IV седм.)
МПХК,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION