бл.2/Фонотека ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
История на музиката 1 част (лекции+упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Компютърен нотопис - практ. упр.
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
Музикален анализ I част (Лекции + упр.)
Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
История на музиката III част (Сем. упр.)
Музика,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
История на музиката III част (Лекции)
Музика,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Фонотека
Инструментознание (Лекции)
ММТТ,Iкурс,Iсем. Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Инструментознание (Сем. упр.)
ММТТ,Iкурс,Iсем. Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Компютърен нотопис - Лекции и сем. упр
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
Компютърен нотопис и приложна оркестрация (Лекции)
Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
История на музиката ІІ част - Лекции и упр.
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Фонотека
 
 
 
Компютърен нотопис и приложна оркестрация I част. (упр.)
Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
История на джаза (Сем. упр.)
Музика,I курс,I сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
История на джаза (Лекции)
Музика,I курс,I сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Фонотека
Сценично поведение (Лекции)
Музика,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
бл.2/Фонотека
 
 
 
Компютърен нотопис и приложна оркестрация (Лекции)
Музика,III курс,V сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
Компютърен нотопис и приложна оркестрация ІІ част - упр.
Музика,III курс,V сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Фонотека
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION