бл.2/Зала 518 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Дирижиране I част (Лекции)
Музика,II курс,III сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Дирижиране I част (Сем. упр.)
Музика,II курс,III сем.
докт. Марина Апостолова
бл.2/Зала 518
Хармония с аранжимент ІІ част - Лекции и упр.
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Зала 518
История на музиката I част (Лекции)
Музика,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Полифония Iчаст(Лекции)
Музика,III курс,V сем.
доц. д-р Р. Тодорова
бл.2/Зала 518
Хорово пеене, хорознание I част (Лекции) - през седмица
Музика,I курс,I сем.
д-р В. Караатанасов
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
История на музиката I част (Сем. упр.)
Музика,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Полифония Iчаст(Сем. упр.)
Музика,III курс,V сем.
доц. д-р Р. Тодорова
бл.2/Зала 518
 
 
 
Музикален авангард и постмодернизъм I част(Лекции + упр.)
Музика,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Зала 518
История на българската музика I част (Лекции)
Музика,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Музикален фолклор I част (Лекции)
Музика,III курс,V сем.
проф. Л. Пейчева
бл.2/Зала 518
Камерен ансамбъл/камерен хор III част от14.00-16.00 ч.
Музика,I курс,I сем. Музика,II курс,III сем.
Вокална фолклорна формация
хон. преп. Светла Цветкова
Народен оркестър
Ангел Добрев
Камерна хорова формация
докт. Марина Апостолова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
ЕТМ и солфеж ІІІ част - Лекции и упр.
ММТТ,ІІ курс, ІІІ сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Зала 518
История на българската музика I част (Сем. упр.)
Музика,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Боряна Мангова
бл.2/Зала 518
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Музикален фолклор I част (Сем. упр.)
Музика,III курс,V сем.
проф. Л. Пейчева
бл.2/Зала 518
Камерен ансамбъл/камерен хор V част
Музика,III курс,V сем. Музика,IV курс,VII сем.
Народен оркестър
Ангел Добрев
бл.2/Зала 505 Вокална фолклорна формация
хон. преп. Светла Цветкова
бл.2/Зала 518 Камерна хорова формация
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION