бл.2/Зала 505 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Методика на обучението по музика в предучилищна възраст (Лекции)
Музика,III курс,V сем.
доц. д-р Адр. Георгиев
бл.2/Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Методика на обучението по музика в V-XII (упр.) - през седмица
Музика,IV курс,VII сем.
хон.пр. д-р Ралица Димитрова
бл.2/Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Солфеж III част (упр.)
Музика,II курс,III сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
бл.2/Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Методика на обучението по музика в предучилищна възраст (Сем. упр.) - през седмица
Музика,III курс,V сем.
докт. Емилия Кабакова
бл.2/Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Камерен ансамбъл/камерен хор V част
Музика,III курс,V сем. Музика,IV курс,VII сем.
Народен оркестър
Ангел Добрев
бл.2/Зала 505 Вокална фолклорна формация
хон. преп. Светла Цветкова
бл.2/Зала 518 Камерна хорова формация
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION