Зала 611 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
гр. Б Живопис и цветознание. Орнамент и стилизация - практ. упр.
ИИ,III курс,V сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Цветознание и живопис (Лекции)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
гр.А/ Живопис и цветознание. Орнамент и стилизация - практ. упр.
ИИ,III курс,V сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Живопис и цветознание І част, (Лекции)
ИИ,I курс,I сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Цветознание и живопис, гр.А-упр.
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
д-р Красимира Дренска
Зала 611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Живопис и цветознание"Изкуство и общество"(15ч. лекции+ 2 гр. по 15 ч. пр.упр.)
ИИ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Цветознание и живопис, гр.Б-упр.
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
д-р Красимира Дренска
Зала 611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Худ. спец.-Живопис 1 ч. (Лекции+упр.) - 17-20 ч.
ИИ,III курс,V сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION