Зала 608 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
1/2гр.Методика на изобр. изкуство в горен курс с хоспитиране(сем.+пр.упр.)
ИИ,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 608
ТХО ІІ част - упр.
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
ТХО І част - лекции
ИИ,I курс,I сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Методика на ИИ в горен курс с хоспитиране (Лекции) - през седмица
ИИ,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 

Худ. спец. - ДПИ и неконвенц. форми (Лекции+упр.)
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
ИИ,IV курс,VII сем.
Худ. спец. - ДПИ и неконвенц. форми (Лекции+упр.)
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 610
История на световното изобр. изкуство - І част, Лекции
ИИ,I курс,I сем.
доц. М. Блажиева
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
ТХО ІІ част(упр) - 1 гр. І - ІV седмица, 2 гр. ІІІ - ІV седмица
ИИ,II курс,III сем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТХО - 3 част (Лекции)
ИИ,III курс,V сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 

1 гр. ТХО - упр.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 605
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
2 гр. ИСИИ - упр.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 608
 
 
 
 
 
 

Худ. спец. - Декоративни изкуства Iчаст (Лекции+упр.)
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608 Худ. спец. - Неконвенционални форми I част (Лекции+упр.)
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 610
ИИ,III курс,V сем.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION