Зала 607 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
ТХО ІІ част - Лекции
ИИ,II курс,III сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 607
 
 
 
Фотография 1 част (лекции) От 19.10.2018 г.
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
д-р Антоан Божинов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фотография 1 част, гр. А(упр.) - след лекции във ФЖМК, 45 каб.
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
д-р Антоан Божинов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 

ТХО "Изкуство и общество" І част - Лекции ІІ - ІV седмица
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 607
ИИ,IV курс,VII сем.
ХП-4 (Лекции) I-IIIседм.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фотография 1 част, гр. Б (упр.) - след лекции във ФЖМК, 45 каб.
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
д-р Антоан Божинов
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Неконвенционални форми "Акции и интервенции" - упр. 1 гр. І - ІІІ седмица, ІІ гр. ІІ - ІV седмица
ИИ,IV курс,VII сем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 607
 
 
 
ТХО ІІ част (Лекции)
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
ИСИИ ІІІ част (Лекции)
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем. ИИ,II курс,III сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
ТХО 1 част (Лекции)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Перспектива (Лекции)
ИИ,I курс,I сем.
Л. Бабев
Зала 607
Неконвенционални форми. Медийни форми и видеоарт - упр. / 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
ИИ,III курс,V сем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 607
ИСИИ 1 част (Лекции)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION