Зала 606 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 

гр.А/ Живопис и цветознание І част - упр.
д-р Красимира Дренска
Зала 605
ИИ,I курс,I сем.
проф. д-р Б. Вълева
гр. Б/ Рисуване и композиция І част - упр. Зала 606
Рисуване и композиция(Лекции)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
Рисуване и композиция "Изкуство и общество" - Лекции
ИИ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Рисуване и композиция - упр./ гр. Б
ИИ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 

гр.А/ Живопис и цветознание І част - упр.
д-р Красимира Дренска
Зала 605
ИИ,I курс,I сем.
Рисуване и композиция 1 ч. - упр., гр. Б
д-р Венцислава Стоянова
Зала 606
гр. А/ Рисуване и композиция (упр.)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
ИССИ - упр. 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
ИИ,I курс,I сем.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Рисуване и композиция - упр./ гр. А
ИИ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Концептуални форми ІІ част - упр.
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Рисуване и композиция І част, (Лекции)
ИИ,I курс,I сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606

ИССИ 1 ч.-упр. I-III седмица от 12-14 ч.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 606
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
ТХО 1 ч. -упр. II-IV седмица от 12-14 ч.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
гр. А/гр. Б Концептуални форми ІІ част/ упр. - гр. А І - ІІІ седмица, гр. Б ІІ - ІV седмица
ИИ,II курс,III сем.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИСИИ (Сем.упр.) - 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
ИИ,II курс,III сем.
Зала 606
докт. Юлия Лазаркова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION