Зала 601 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
1/2 гр. Приложни техники за детско творчество - игрово-образователни (пр.упр.)
ПНУП,II курс,III сем.
доц. д-р Лора Спиридонова
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Българска литература за деца (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 601
 
 
 
Педагогически технологии на игрово взаимодействие (Лекции)
ПНУП,II курс,III сем.
проф. д-р В. Гюрова
Зала 601
 
 
 
Социално-педагогическа работа в училище(Лекции)
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Английски език ІІІ част
НУПЧЕ,II курс,III сем.
преп. Ванина Петрова
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Основи на социална педагогика (Лекции)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
проф. д-р Н. Петрова доц. д-р М. Пиронкова
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
2 гр. История на педагогиката и бълг. образование (сем.упр.)
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 601
Дидактика на българския език и литература Iчаст (Лекции) - от 9.30ч.
ПНУП,III курс,V сем.
доц. Т. Борисова
Зала 601
Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта (Лекции)
ПНУП,II курс,III сем.
доц. д-р Р. Енгелс
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Театрално изкуство и техника на говора (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Обща психология (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
хон. пр. Маргарита Бакрачева
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION