Зала 514 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности (Лекции) - от 7.30 - 12 ч.
ПНУП,III курс,V сем.
проф. д-р М. Баева
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Методика на обучението по чужд език (Лекции)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 514
ППО на ИК (Сем. упр.)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
1гр.ПКТБД (Сем. и практ. упр.)
ПНУП,III курс,V сем.
гл.ас. д-р Галина Георгиева
Зала 514

2 гр. ПТИВ (Сем. и практ. упр.) - зала 500 и детска градина
доц. д-р Лора Спиридонова
Зала 400
ПНУП,II курс,III сем.
1гр. Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст (Сем. и практ. упр.) - в детска градина
ас. Г. Минковска
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Методика на обучението по чужд език (сем.+пр.упр.)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
2 гр. Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта (сем. + пр. упр.)
ПНУП,II курс,III сем.
х. пр. д-р Д. Андонова
Зала 514
Литература за деца (Сем. упр.)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
ас. Др. Панова
Зала 514
Математико-статистически методи във физ. възп. и спорта (Лекц.)
ФВС,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Психолого-педагогически основи на информационната култура (Лекции)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION