Зала 513 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
1 гр. Педагогика на ранното детство (Сем. упр.)
ПНУП,II курс,III сем.
проф. д-р Л. Пенева
Зала 513
 
 
 
1гр. ДИИ (Сем. упр.) - от 8 30 до 10 00 ч.
ПНУП,IV курс,VII сем.
докт. Василена Вутова
Зала 513
Нови медии (Лекции и сем. упр.)
ПМХК,III курс,V сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
2 гр. Педагогика на ранното детство (Сем. упр.)
ПНУП,II курс,III сем.
проф. д-р Л. Пенева
Зала 513
Физическо възпитание в детската градина (Лекции)
ФВС,III курс,V сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 513
2гр. ДИИ (Сем. упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
докт. Василена Вутова
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Математико-статистически методи във физ. възп. и спорта(Пр.упр)
ФВС,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Интеркултурна комуникация (Лекции)
ПМХК,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Тодор Петев
Зала 513

2 гр. Съвременен български език (Сем. упр.)
гл. ас. д-р Г. Бунджулова
Зала 505
ПНУП,I курс,I сем.
1гр. Предучилищна педагогика (Сем. упр.)
гл. ас. д-р М. Стоянова
Зала 513
Изкуството като комуникация (Лекции)
МПХК,I курс,I сем.
проф. д-р Б. Ангелов
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Педагогика на деца със зрителни затруднения
Спец. п-ка,II курс,III сем.
проф. дпн М. Цветкова
Зала 513

1 гр. СБЕ
гл. ас. д-р Г. Бунджулова
Зала 413
ПНУП,I курс,I сем.
2гр. Предучилищна педагогика (Сем. упр.)
гл. ас. д-р М. Стоянова
Зала 513
Английски език
МПХК,II курс,III сем.
ас. Светослав Кодинов
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION