Зала 506 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Теория и методика на обучението по БЕЛ при ученици със СОП І част (лекции и упр.)
Спец.педаг.,III курс,V сем.
доц. д-р Ем. Евгениева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
1гр./2 гр. Теория на възпитанието (Сем. упр.) - през седмица
ПНУП,I курс,I сем.
ас. Красимир Костов
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Теория и технология на семейното възпитание (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Основи на началната училищна педагогика(сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 506
История на световното изобразително изкуство ІІІ част - упр.
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем.
докт. Юлия Лазаркова
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Теория и технология на семейното възпитание (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 506
Възрастова психология (Сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. Хр. Монов
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Театрално изк. и техника на говора - сем. упр.
НУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Съвременен български език (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 506

2 гр. Психолого-педагогически основи на информационната култура (сем. упр.)
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 302
ПНУП,IV курс,VII сем.
1 гр. Теория и технология на семейното възпитание (сем. упр.)
проф. дпн Р. Пенев
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Педагогическа психология (Лекции)
Музика,II курс,III сем.
доц. д-р Т. Стоева
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Съвременен български език (Сем. упр.)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Г. Бунджулова
Зала 506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION