Зала 505 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието (Сем. упр. и практ. упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
1 гр. Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта (Сем. + пр. упр.)
ПНУП,II курс,III сем.
х. пр. д-р Д. Андонова
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
1гр./2гр. Невропсихология (Практ. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
гл.ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 505
ИД-Емпатия и комуникация в езиковото обучение (Лекции)
МПХК,II курс,III сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

2 гр. Съвременен български език (Сем. упр.)
гл. ас. д-р Г. Бунджулова
Зала 505
ПНУП,I курс,I сем.
1гр. Предучилищна педагогика (Сем. упр.)
гл. ас. д-р М. Стоянова
Зала 513
ИД-Планиране и структуриране на логопедичната терапия (Л+У)
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
1/2 гр. СПРУ (сем.упр.) - през седмица
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
ас. д-р Яна Станева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Компютърни технологии за зрително затруднени (Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 505
Концептуални форми ІІ част - Лекции
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем. ИИ,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 505
Игра и интеркултурна компетентност в детската градина (Лекции
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Лора Спиридонова
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
СПРС (сем.упр.) - през седмица
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
ас. д-р Яна Станева
Зала 505
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION