Зала 504 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Английски език V част
НУПЧЕ,III курс,V сем.
преп. Ванина Петрова
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Психиатрия (Лекции) - в Нац. център по обществено здраве и анализи (бул. Ив. Евст. Гешов 15)
Логопедия,II курс,III сем.
д-р Владимир Наков
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Техника на говора и театралното изкуство (пр.упр.)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Предучилищна педагогика (сем. упр.)
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Лора Спиридонова
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

1 гр. Психолого-педагогически основи на информационната култура (сем. упр.)
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 504
ПНУП,IV курс,VII сем.
2 гр. Теория и технология на семейното възпитание (сем. упр.)
проф. дпн Р. Пенев
Зала 301
 
 
 
Техника на говора и театралното изкуство (Лекции)
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
ЕТМ и солфеж 1 част (лекции)
ММТТ,Iкурс,Iсем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
Зала 504
История на педагогиката и бълг. образование -сем.упр.
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 504
Теория и методика на обучението по математика на ученици със СОП (пр.упр.)
Спец.педаг.,III курс,V сем.
докт. Гюнер Пасаж
Зала 504
Дид. на музиката (сем. и практ. упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
хон.пр. д-р Ралица Димитрова
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 

Дидактика на музиката (Практ. упр.) - 1гр. II-IV седм. и 2гр. I-IIIседм.
ПНУП,IV курс,VII сем.
хон.пр. д-р Ралица Димитрова
Зала 504 ФНПП/базово училище
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
ИПБО (Сем. упр.) - през седмица
ФВС,I курс,I сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Д-ка на музиката - 1гр. I-IIIседм. и 2гр. II-IVседм. (Сем. упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
хон.пр. д-р Ралица Димитрова
Зала 504
Хармония I част (Лекции) от 16.00 до 17.30 ч.
Музика,II курс,III сем.
Зала 504
гл.ас. д-р Десислава Тилева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Хармония I част (Сем. упр.) 17.30 ч.-19.00 ч.
Музика,II курс,III сем.
гл.ас. д-р Десислава Тилева
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION