Зала 500 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Теория и методика на обучението по математика на ученици със СОП (Лекции)
Спец.педаг.,III курс,V сем.
доц. дпн М. Замфиров
Зала 500
 
 
 
Педагогика на изобр. изк-во в предуч. възраст (Практ. упр.) - в детска градина - през седмица
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
ас. д-р Г. Михайлова
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Английски език
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. Хр. Белева
Зала 500
ИД-Работа по проекти
ПМХК,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 500
Български език и стилистика (Сем. упр.) - през седмица
МПХК,I курс,I сем.
ас. Катерина Войнова
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Сценично поведение (Лекции)
Музика,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 500
Методика на обуч. по физич. възп. на учениците I-IVкл.(Сем.+пр)
ФВС,III курс,V сем.
ас. Н. Танкушева
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Сценично поведение (Сем. упр.)
Музика,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
Английски език - ІІІ ч.
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
ас. Хр. Белева
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
ИД - Социална приемливост на сексуално поведение при деца със СОП
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем. Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
доц. дпн М. Замфиров
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION