Зала 416 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Педагогика на конструктивно-техническите битови дейности (Лекции)
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
проф. д-р М. Баева
Зала 416
 
 
 
 
 
 
1г./2гр.Комуникативни нарушения при психични заболяв. (Пр.упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Логопед. к-ти Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Методика на езиковото обучение при деца с УС (сем. и пр. упр.) - от 10 00 до 13 30 ч.
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 416
Обща и училищна психодиагностика (Сем. и пр.упр.)
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
ас. Хр. Монов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Обща, педагогическа и специална психология (Сем. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
ас. Хр. Монов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности (Сем. и пр. упр.)
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
гл.ас. д-р Галина Георгиева
Зала 416
ИД-Физическо възпитание за деца със специални образователни потребности
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 416

1/2гр. ДБЕЛ (Сем. упр.)
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414
ПНУП,III курс,V сем.
2/1гр. ДМ (Сем. упр.)
ас. д-р Гергана Христова
Зала 416
ИД-Творческа работа над текстови задачи по математика в I-IV кл.
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Приобщаващо образование (Лекции) - през седмица
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
Зала 416
проф. д-р М. Баева
Методи на социалната работа (сем. и пр.упр.) 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
Соц. п-ка,II курс,III сем.
ас. д-р Яна Станева
Зала 416
 
 
 
ИД-Позитивни подходи и физическа намеса при работа с деца
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев гл.ас. д-р Цветослав Николов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Педагогическа психология (сем. упр.)
ФВС,II курс,III сем.
ас. Хр. Монов
Зала 416
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION