Зала 415 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Дидактика на четене и писане (практ. упр.)
НУПЧЕ,III курс,V сем.
доц. д-р А. Георгиева
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Педагогика на взаимодействието "дете-среда" (сем.+пр.упр.)
ПУПЧЕ,II курс,III сем.
гл. ас. д-р М. Стоянова
Зала 415
Разработване и реализ. на педаг. проекти (2ч. лекции и 1ч. упр)
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. д-р Ил. Мирчева
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
ДРП IIчаст(Сем. упр.)
НУПЧЕ,III курс,V сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 415
Практически упражнения по дидактика на математиката - І част
НУПЧЕ,III курс,V сем.
ас. д-р Гергана Христова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Лечебен масаж (Лекция) - I-III седм.
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 415
Комуникативни нарушения при зрителна недостатъчност и множество увреждания (Лекции)
Логопедия,IV курс,VII сем.
проф. дпн М. Цветкова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
ИД - Нарушения на сензорната интеграция
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Нарушения на ученето (Лекция)
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 415
Педагогическа психология (Лекции)
ФВС,II курс,III сем.
хон. пр. Маргарита Бакрачева
Зала 415
Обща педагогика (Лекция)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
доц. д-р К. Герджиков
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Нарушения на ученето (пр.упр.) през седмица
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION