Зала 414 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 

2/1гр. ДМ (Практ. упр.)
ас. д-р Гергана Христова
ПНУП,III курс,V сем.
1/2гр. ПУДБЕЛ (Практ. упр.)
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414 ФНПП/базово училище
Практически упражнения по дидактика на БЕЛ - І част
НУПЧЕ,III курс,V сем.
ас. Далия Ал-Халил
ФНПП/базово училище Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - сем.упр.
ФВС,I курс,I сем.
ас. Красимир Костов
Зала 414

1/2гр. ДБЕЛ (Практ. упр.)
ас. Далия Ал-Халил
ФНПП/базово училище Зала 414
ПНУП,III курс,V сем.
2/1гр. ПУДМ (Практ. упр.)
ас. д-р Гергана Христова
Зала 308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Въвеждане в специалността (Лекции) - през седмица (II-IV седм.)
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Лора Спиридонова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 

1/2гр. ДБЕЛ (Сем. упр.)
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414
ПНУП,III курс,V сем.
2/1гр. ДМ (Сем. упр.)
ас. д-р Гергана Христова
Зала 416
Дидактика на математиката - І част (сем. и практ. упр.)
НУПЧЕ,III курс,V сем.
ас. д-р Гергана Христова
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
ИД-Философска антропология
ФВС,II курс,III сем.
проф. В. Динев
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
1гр. ДЧП (Сем. упр.)
ПНУП,III курс,V сем.
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414
1/2гр. ДБЕЛ (Сем. упр.)
НУПЧЕ,III курс,V сем.
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
2гр. ДЧП (Сем. упр.)
ПНУП,III курс,V сем.
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414
Дидактика на четене и писане (Сем. упр.)
НУПЧЕ,III курс,V сем.
ас. Далия Ал-Халил
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION