Зала 413 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спортна медицина и хигиена (Лекции) - блоково 13, 14 и 20.10.2018 г. от 09 00 до 17 00 ч. и 02,03 и 04.11. 2018 г. от 09 00 до 17 00 ч.
ФВС,III курс,V сем.
доц. д-р П. Ангелова хон.преп. доц. д-р Колечка Шопова
Зала 413
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Спортна психология (15 часа лекции и 15 часа сем. упр.)
ФВС,II курс,III сем.
доц. Ив. Бардов
Зала 413
1гр./2гр. Професионална етика и профил на логопеда (Сем.упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спортна медицина и хигиена (Сем.упр.)- 13, 14 и 20.10.2018 г. от 09 00 до 17 00 ч. и 02, 03 и 04.11.2018 г. от 09 00 до 17 00 ч.
ФВС,III курс,V сем.
доц. д-р П. Ангелова хон.преп. доц. д-р Колечка Шопова
Зала 413
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
ИД - Предучилищна педагогика - през седмица
ФВС,III курс,V сем.
доц. д-р Р. Енгелс
Зала 413
 
 
 

2/1гр. Дидактика на родинознанието и природознанието Iчаст (Практ. упр.)
ас. Л. Зафирова
Зала 413
ПНУП,III курс,V сем.
1/2гр. Приложни техники за творчество в ДГ-конструктивни (Пр. упр.)
гл.ас. д-р Галина Георгиева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
2 гр. Дидактика на ФВС (Сем. и пр.упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Г. Минковска
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 

1 гр. СБЕ
гл. ас. д-р Г. Бунджулова
Зала 413
ПНУП,I курс,I сем.
2гр. Предучилищна педагогика (Сем. упр.)
гл. ас. д-р М. Стоянова
Зала 513
Философия (Лекции)
МПХК,I курс,I сем.
проф. дфн Пл. Макариев
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Придобити езикови нарушения (сем. и практ. упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
гл.ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 413
ИД - Основи на специалната педагогика (пр.упр.) - през седмица *Лекциите ще се проведат блоково
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. дпн М. Цветкова ас. Маргарита Томова
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION