Зала 403 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Методи на социалната работа (Лекции) - 8.30 - 11.00 ч.
Соц. п-ка,II курс,III сем.
проф. д-р Н. Петрова
Зала 403
 
 
 
Професионална етика и профил на логопеда(Лекции)
Логопедия,II курс,III сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Придобити дизартрични и дисфагични нарушения(Лекции)
Логопедия,IV курс,VII сем.
доц. дпсн Н. Василева
Зала 403
Изследване на детската аудитория и публика (Лекции)
ПМХК,IV курс,VII сем.
проф. д-р Б. Ангелов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Дизартрични и дисфагични нарушения на развитието (Лекции)
Логопедия,IV курс,VII сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 403
 
 
 
 
 
 
Когнитивна психология (Лекции)
Логопедия,I курс,I сем.
доц. Ив. Бардов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Въвеждане в специалността (Лекции)
Логопедия,I курс,I сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 403
Физиология на човека и физиол. на физ. упр. I част (Лекции)
ФВС,II курс,III сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
1гр./2гр. Фонетика (Сем. упр.) - през седмица за група
Логопедия,I курс,I сем.
проф. д-р Боян Вълчев
Зала 403
ИД - Етнопсихология
Соц. п-ка,II курс,III сем.
проф. дпсн Людмил Георгиев
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Педагогика (Теория на възпитанието) - упр.
НУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. Красимир Костов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Социална антропология (Лекция)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. В. Динев
Зала 403
Дидактика (Лекции)
Музика,I курс,I сем.
доц. д-р Ил. Петкова
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Социология (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем. МПХК,I курс,I сем.
проф. М. Мирчев
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
Софтуер за графичен дизайн ІІІ част (15ч. лекции)
Гр-дизайн,ІІкурс,Ісем. ИИ,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 403
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION