Зала 313 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Дидактика на изобразителното изкуство (Лекции)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Л. Малинова
Зала 313
Аудиовизуални и информац. технол. в обуч. (Лекции)-през седмица
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Езикови нарушения на развитието (Лекции)
Логопедия,III курс,V сем.
проф. дпн Цв. Ценова
Зала 313
Основи на диагностиката (Лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл.ас. д-р Анета Атанасова
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Невроанатомия и неврофизиология (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Дидактика на родинознанието и природознанието I част (Лекции)
ПНУП,III курс,V сем.
проф. д-р Ил. Мирчева
Зала 313
Дидактика на изобразителното изкуство (Лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем.
проф. д-р Л. Малинова
Зала 313
Основи на диагностиката (пр.упр)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл.ас. д-р Анета Атанасова
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Теоретични основи на възпитанието (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Дидактика на родинознанието и природознанието (социална и природна среда) II част (Лекции)
НУПЧЕ,III курс,V сем.
проф. д-р Ил. Мирчева
Зала 313
Герагогика (Лекции)
Соц. п-ка,III курс,V сем.
доц. д-р К. Герджиков
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Педагогика на изобразителното изкуство в предучилищна възраст (Лекции)
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
проф. д-р Л. Малинова
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
Педагогика на деца с увреден слух(Лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
ИД-Интернет и компетентн. за работа по проекти (30ч. лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем. НУПЧЕ,II курс,III сем. НУПЧЕ,III курс,V сем.
проф. д-р Ил. Мирчева
Зала 313
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION