Зала 310 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Педагогика на деца с умствена изостаналост (сем.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
докт. Лилия Кисьова
Зала 310
Социално-педагогическа работа със семейството (Лекции) - от 8.30ч.
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. дпн Кл. Сапунджиева
Зала 310
 
 
 
Теория и методика на обучението по развитие на речта при увреден слух (Лекции и практ. упр.)
Спец.педаг.,III курс,V сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
История на педагогиката и българското образование (Лекции)
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Педагогика на деца с нарушения от аутистичния спектър (сем.++пр.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 310
Английски език - V част
ПУПЧЕ,III курс,V сем.
ас. Хр. Белева
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Мениджмънт на културата и образованието (Лекции)
ПМХК,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Тодор Петев
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

Невроанатомия и неврофизиология (Сем. упр.) 1гр. 1-3 седм., 2гр. 2-4 седм.
д-р К. Рачева
Зала 302
Соц. п-ка,I курс,I сем.
Обща психология (Сем. упр.) - 1гр. 2-4 седм., 2 гр. 1-3 седм.
ас. Хр. Монов
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Въвеждане в специалността (Лекции)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 310
ИД-Основи на семейното здраве и психопрофилактиката (15ч. лекции и 15ч. практ. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
доц. Ив. Бардов
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Социална психология (Сем. упр.) през седмица 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
Соц. п-ка,II курс,III сем.
гл.ас. Н. Николов
Зала 310
ИД-Адаптирана физическа активност (Лекции + пр. упр.)
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. д-р Кр. Каваклова ас. Н. Танкушева
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
ИД-Социална работа с етнически групи
Соц. п-ка,II курс,III сем.
проф. М. Мирчев
Зала 310
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION