Зала 309 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 

Логопедия,I курс,I сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Съвременен български език (сем. упр.) - 1 гр. II - IV седм. и 2 гр. I - III седм. Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Анатомия и физиология и онтогенеза на човека (Сем. упр. ІІ - ІV седмица)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
д-р К. Рачева
Зала 309
1гр./2гр.Психология на общуването (Сем.упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
ас. Хр. Монов
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Социално-педагогическа работа с правонарушители (сем.упр.) през седмица
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
ас. д-р Яна Станева
Зала 309
1 гр. Дидактика на ФВС (Сем. и пр.упр.)
ПНУП,IV курс,VII сем.
ас. Н. Танкушева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Обща педагогика (Сем. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
ас. Красимир Костов
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Говорно-комуникативни техн. и практ.(лекци и практ. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Социално-педагогическа работа с правонарушители
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. д-р Н. Петрова
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Теория и методика на технологичното обучение при ученици със СОП (практ.упр.) - през седмица
Спец.педаг.,III курс,V сем.
докт. Лилия Кисьова
Зала 309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION