Зала 307 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 гр. ПТИВ (Сем. и практ. упр.) - зала 500 и детска градина
доц. д-р Лора Спиридонова
Зала 400
ПНУП,II курс,III сем.
2гр. Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст (Сем. и практ. упр.) - в детска градина
ас. Г. Минковска
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
Математика (Сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Българска литература за деца (Сем. упр.)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. Др. Панова
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Придобити езикови нарушения (Лекции)
Логопедия,III курс,V сем.
доц. дпсн Н. Василева
Зала 307
Ранна интервенция при деца със СОП (Сем. и практ. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Комуникативни нарушения при психични заболявания (Лекции)
Логопедия,III курс,V сем.
доц. дпсн Н. Василева
Зала 307
Английски език практ. курс І част
НУПЧЕ,I курс,I сем.
преп. Ванина Петрова
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Невропсихология (Лекции)
Логопедия,II курс,III сем.
доц. дпсн Н. Василева
Зала 307
Ранна интервенция при деца със СОП (Лекции)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 

Логопедия,II курс,III сем.
Психология на общуването (15 ч. лекции) Психология на обучението (30ч. лекции)
доц. д-р Т. Стоева
Зала 307
Въвеждане в специалността (Сем. упр.) - през седмица
Спец. п-ка,I курс,I сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Основи на логопедията (Лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
доц. дпсн Н. Василева
Зала 307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION