Зала 306 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Комуникативни нарушения при зрителна недостатъчност и множество увреждания (сем. + пр.упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
В у-ще и зала 306 Зала 306
Предучилищна педагогика на деца със СОП (Лекции)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 306
1гр.Нарушения на гласа (Сем.упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Формиране на полезни умения при зрително затруднени(Лекции)
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем.
проф. дпн М. Цветкова
Зала 306
Теория и методика на технологичното обучение при ученици със СОП (Лекции)
Спец.педаг.,III курс,V сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 306
ИД-Дефицити на невербалната комуникация при деца с езикови нарушения
Логопедия,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 306
Предучилищна педагогика на деца със СОП (сем.упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
Предучилищна педагогика на деца със СОП (Сем. упр.) - 1гр. I-IIIседм. и 2 гр. II-IVседм.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 306
1гр.Нарушения на гласа (Практ. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Логопед. к-ти Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Обща, педагогическа и специална психология (Лекции)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 306
Психология на личността (Лекции)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
доц. Ив. Бардов
Зала 306
Патопсихология и атипично развитие (Сем. упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
х. пр. Цветомира Ангелова
Зала 306
2гр.Нарушения на гласа (Сем.упр)
Логопедия,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Дидактика I част (Сем. упр.)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
гл.ас. д-р Цветослав Николов
Зала 306
ИД - Драма и техники
Спец.педаг.,III курс,V сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 306
 
 
 
2гр.Нарушения на гласа (Практ. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Логопед. к-ти Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИД-Професионализация на приемната грижа (Лекции)
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Пиронкова проф. д-р Н. Петрова
Зала 306
 
 
 
ИД-Конфликтни ситуации и групова динамика
ПУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Лора Спиридонова
Зала 306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION