Зала 305 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Теоретични основи на възпитанието (Сем. упр.) - 1гр. 1-3 седм. и 2 гр. 2-4 седм.
Соц. п-ка,I курс,I сем.
ас. Красимир Костов
Зала 305
1гр. Дидактика на родинознанието и природознанието I част (Сем. упр.)
ПНУП,III курс,V сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 

Логопедия,I курс,I сем.
Обща педагогика(сем.упр.)-1гр. I - III седм. и 2 гр. II - IV седм.
ас. Красимир Костов
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
ИД-Социално-правни основи на работа с деца с девиантно и делинкветно поведение
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. д-р Ц. Коларова
Зала 305

2 гр. Говорно-комуникативни техники и практики(пр.упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 302
Логопедия,I курс,I сем.
1 гр. Въвеждане в специалността (сем.упр.)
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 305
2гр. Дидактика на родинознанието и природознанието I част (Сем. упр.)
ПНУП,III курс,V сем.
ас. Л. Зафирова
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Педагогика на деца с НСЗ (Лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р А. Трошева
Зала 305
Теория и история на връзките с обществеността (Сем. упр.)
МПХК,II курс,III сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 305

1 гр. Говорно-комуникативни техники и практики (пр.упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 302
Логопедия,I курс,I сем.
2 гр. Въвеждане в специалността (сем.упр.)
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 305

2/1гр. Дидактика на родинознанието и природознанието Iчаст (Практ. упр.)
ас. Л. Зафирова
Зала 413
ПНУП,III курс,V сем.
1/2гр. Приложни техники за творчество в ДГ-конструктивни (Пр. упр.)
гл.ас. д-р Галина Георгиева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ИД-Управление на образованието в България
Соц. п-ка,III курс,V сем.
проф. дпн Н. Попов
Зала 305
Теория и история на връзките с обществеността (Лекции)
МПХК,II курс,III сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 305
Педагогика на деца с невросоматични заболявания (сем.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
докт. Мария Валявичарска
Зала 305
Основи на логопедията (сем.+пр.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
Педагогика на деца с увреден слух (практ.упр.)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
докт. Мария Валявичарска
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION