Зала 304 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Методика на преподаване на подвижни игри (15 ч. лекции) - през седмица
ФВС,II курс,III сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Теория и технология на семейн. възпит. (Сем. упр.)
ПМХК,III курс,V сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 304
Педагогика на деца с умствена изостаналост (лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 304
Изследване на детската аудитория и публика (Сем. упр.)
ПМХК,IV курс,VII сем.
докт. Адилена Вандова
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Физиология на човека и физиол. на физ. упр. I част (Сем. упр.) - II-IV седм.
ФВС,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Полина Матеева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Предучилищна педагогика и социална интеграция (Лекции и упр.)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
проф. д-р М. Баева
Зала 304
Педагогика на деца с нарушения от аутистичния спектър(Лекции)
Спец. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р П. Шапкова-Танева
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Педагогика (Теория на възпитанието) - Лекции
ФВС,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 304
ИК-Извънкласна дейност по физическо възпитание
ФВС,IV курс,VII сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Английски език
ПМХК,III курс,V сем.
ас. Светослав Кодинов
Зала 304
Езикови нарушения на развитието (сем. и практ. упр.)
Логопедия,III курс,V сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 304
ИД-Извънкласна дейност по физическо възпитание - упр.
ФВС,IV курс,VII сем.
ас. Г. Минковска
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Придобити дизартрични и дисфагични нарушения (сем и практ. упр.)
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 304
Литература за деца (Сем. упр.)
МПХК,II курс,III сем.
ас. Др. Панова
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION