Зала 303 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
1гр./2 гр. Основи на предучилищната педагогика (Сем. упр.)
Логопедия,II курс,III сем.
х. пр. д-р Д. Андонова
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Сравнително специално образование (Сем. упр.)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
ас. Маргарита Томова
Зала 303

Анатомия, физиология и онтогенеза на човека (Лекции)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 303

Логопедия,I курс,I сем.
1гр./2гр. Когнитивна психология (Сем. упр.)
доц. Ив. Бардов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Основи на предучилищната педагогика (Лекции)
Логопедия,II курс,III сем.
доц. д-р Р. Енгелс
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Български език и стилистика (Лекции)
МПХК,I курс,I сем.
доц. д-р Антония Замбова
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Ориентиране и мобилност при зрително затруднени (Лекции)
Спец.педаг.,III курс,V сем.
проф. дпн М. Цветкова
Зала 303
ИД-Дигитални технологии за обучение по чужд език
НУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. д-р Ил. Симеонова
Зала 303
Въвеждане в клиничната лингвистика (лекции и пр.упр.)
гл. ас. д-р Д. Игнатова
Логопедия,III курс,V сем.
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 

ПНУП,I курс,I сем.
1,2 гр.Литература за деца (сем.упр.)
ас. Др. Панова
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - сем.упр.
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
ас. Красимир Костов
Зала 303
 
 
 
Обща педагогика (Лекции)
Логопедия,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев гл.ас. д-р Цветослав Николов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Патопсихология и атипично развитие (Лекции)
Логопедия,III курс,V сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 303
Въвеждане в специалността (Лекции) - през седмица (II-IV седм.)
МПХК,I курс,I сем.
доц. д-р Д. Данов
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
ИД-Култура на общуването с ученическа аудитория
ФВС,II курс,III сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION