Зала 302 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
Методика на езиковото обучение при деца с увреден слух (Лекции) от 7 30 до 10 00
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Балканска
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Арттерапия при деца с увреден слух (Лекции) - зала 302 и у-ще
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
доц. д-р Д. Щерева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
1 гр./ 2 гр. Теория и методика на соц.-педаг. консулт. и съветване (Пр. упр.)
Соц. п-ка,III курс,V сем.
ас. д-р Яна Станева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Основа на научно-изследователската работа (Лекция) - през седмица
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 302

2 гр. Говорно-комуникативни техники и практики(пр.упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 302
Логопедия,I курс,I сем.
1 гр. Въвеждане в специалността (сем.упр.)
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Основи на социалната педагогика (Сем. упр.) 1 гр. І - ІІІ седмица, 2 гр. ІІ - ІV седмица
Соц. п-ка,II курс,III сем.
ас. д-р Яна Станева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

Невроанатомия и неврофизиология (Сем. упр.) 1гр. 1-3 седм., 2гр. 2-4 седм.
д-р К. Рачева
Зала 302
Соц. п-ка,I курс,I сем.
Обща психология (Сем. упр.) - 1гр. 2-4 седм., 2 гр. 1-3 седм.
ас. Хр. Монов
Зала 310
ИД-Педагогика на интегрирането
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. д-р К. Караджова
Зала 302

1 гр. Говорно-комуникативни техники и практики (пр.упр.)
доц. д-р Д. Щерева
Зала 302
Логопедия,I курс,I сем.
2 гр. Въвеждане в специалността (сем.упр.)
гл.ас.д-р К. Щерева
Зала 305
Обща и училищна психодиагностика (Лекции) - 15ч. лекции всяка 2-4седм.
Соц. п-ка,IV курс,VII сем.
проф. дпсн Наталия Александрова
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 

2 гр. Психолого-педагогически основи на информационната култура (сем. упр.)
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 302
ПНУП,IV курс,VII сем.
1 гр. Теория и технология на семейното възпитание (сем. упр.)
проф. дпн Р. Пенев
Зала 506
ИД - Жестова реч
Спец. п-ка,ПЗЗ,IV курс,VII сем. Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 302
ИД-Кино и социална работа
Соц. п-ка,III курс,V сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Анатомия и физиол. на човека (Сем.упр.) - 1гр. I-IIIседм. и 2гр.II-IVседм.
Логопедия,I курс,I сем.
д-р К. Рачева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
ИД-Философия
Соц. п-ка,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Стефан Петров
Зала 302
Невербален комуникативен тренинг (Практ. упр.)
Спец. п-ка,СРР,IV курс,VII сем.
проф. д-р Ц. Попзлатева
Зала 302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION