Зала 301 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Теория и технология на семейното възпитание (Лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем. ПМХК,III курс,V сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Образование по правата на човека и на детето (Лекции)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
проф. д-р Ц. Коларова
Зала 301
 
 
 
Дидактика на четене и писане (Лекции)
НУПЧЕ,III курс,V сем.
доц. д-р А. Георгиева
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Психолого-педагогически снови на информационната култура (лекции)
ПНУП,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 301
Дидактика I част (Лекции)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
доц. д-р К. Герджиков
Зала 301
Педагогика (Теория на възпитанието) - Лекции
НУПЧЕ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Дидактика на четене и писане (Лекции)
ПНУП,III курс,V сем.
доц. д-р А. Георгиева
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 

1 гр. Психолого-педагогически основи на информационната култура (сем. упр.)
гл. ас. д-р М. Терзийска
Зала 504
ПНУП,IV курс,VII сем.
2 гр. Теория и технология на семейното възпитание (сем. упр.)
проф. дпн Р. Пенев
Зала 301
Дидактика на българския език и литература I част (Лекции)
НУПЧЕ,III курс,V сем.
доц. Т. Борисова
Зала 301
Гражданско образование (Лекции)
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р Ц. Коларова
Зала 301
История на педагогиката и българското образование (Лекции)
ФВС,I курс,I сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
ИД-Формиране на детето като читател
НУПЧЕ,III курс,V сем. ПНУП,III курс,V сем.
доц. д-р А. Георгиева
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Предучилищна педагогика (Лекции)
НУПЧЕ,I курс,I сем.
проф. дпн Р. Пенев
Зала 301
Анатомия и физиология на човека (Лекции)
Логопедия,I курс,I сем.
проф. д-р Ст. Белчева, дм
Зала 301
Гражданско образование (Сем. упр.) 1гр. - 1-3 седм.; 2гр. - 2-4 седм.
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р Ц. Коларова
Зала 301
Конструктивно приложни дейности (лекции)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Цанев доц. Л. Витанов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - Лекции
ПУПЧЕ,I курс,I сем.
гл.ас. д-р Цветослав Николов
Зала 301
 
 
 
Конструктивно приложни дейности (пр.упр.)
НУПЧЕ,IV курс,VII сем.
доц. д-р Н. Цанев доц. Л. Витанов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
Софтуер за графичен за дизайн 1 част (Лекции) - II-IV седмица
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем. ИИ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
*Обща психология (15 ч. лекции) - блоково на 20.10.2018 г. от 09 00 до 17 00 ч. и на 21.10.2018 г. от 09 00 до 16 00 ч. във ФНПП, зала 301
Музика,I курс,I сем.
проф. д-р Калин Гайдаров
Зала 301
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION