Зала 230 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
Концептуални форми 1 част (Лекции)
ИИ,I курс,I сем. Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
История на педагогиката и българското образование (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р М. Пиронкова
Зала 230
Съвременен български език (Лекции)
Логопедия,I курс,I сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 230
Литература за деца (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем.
проф. дфн Т. Дяков
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Психология (Обща и възрастова психология) - (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем. ИИ,I курс,I сем.
хон. пр. Маргарита Бакрачева
Зала 230
Въвеждане в специалността (15 ч. лекции)/ доц. д-р А. Георгиева и доц. д-р Р. Енгелс - блоково на 05.10.2018 г. и на 19.10.2018 г. от 11 00 до 17 30 ч.
ПНУП,I курс,I сем.
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
Предучилищна педагогика (Лекции) - от 8.30ч.
ПНУП,I курс,I сем.
проф. д-р В. Гюрова
Зала 230
Педагогика на физическата култура в предучилищна възраст (Лекции)
ПНУП,II курс,III сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Съвременен български език (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем.
доц. д-р Т. Казанджиева
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Математика (Лекции)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
проф. д-р Здр. Лалчев
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - Лекции
ПНУП,I курс,I сем.
доц. Вл. Господинов
Зала 230
Възрастова психология (Лекции)
НУПЧЕ,II курс,III сем.
хон. пр. Маргарита Бакрачева
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION