Зала 213 ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
Социална психология (Лекции)
Соц. п-ка,II курс,III сем.
Зала 213
доц. д-р Николай Димитров
ИД-Медийна и комуникативно компетентност (Лекции)
ПУПЧЕ,II курс,III сем. ПУПЧЕ,III курс,V сем.
проф. д-р Б. Ангелов
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
Сравнително специално образование (Лекции)
Спец. п-ка,I курс,I сем.
проф. дпн М. Цветкова
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Фонетика (Лекции)
Логопедия,I курс,I сем.
проф. д-р Боян Вълчев
Зала 213
 
 
 
Основи на научно-изследователската работа (пр.упр)
Логопедия,IV курс,VII сем.
гл.ас. д-р Елена Бояджиева
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
ИД-Социониката в социалната сфера
Соц. п-ка,III курс,V сем.
проф. д-р Нели Бояджиева
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
ИД - Мултимедията в обучението по математика
ПНУП,III курс,V сем.
гл.ас. д-р Л. Алексиева
Зала 213
Въвеждане в специалността (15ч. л) - блоково от 9.10.2018 г. - 3 седмици
Соц. п-ка,I курс,I сем.
проф. д-р Нели Бояджиева
Зала 213
Методика на чуждоезиковото обучение
ПМХК,IV курс,VII сем.
доц. д-р Ек. Софрониева
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
Право и комуникация (Лекции)
ПМХК,IV курс,VII сем.
доц. д-р Ив. Кабаков
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
Философия (Лекции)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем. ИИ,I курс,I сем.
доц. д-р Христо Стоев
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Модели и механизми на взаимод."дете-масова комун."(Сем. упр.)
МПХК,II курс,III сем.
докт. Десислава Начева
Зала 213
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 10.10.2018 г. 11:11
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION