SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI
FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION
Timetables10.10.2018 г.
 

ИД-ФВ със СОП:ИД-Физическо възпитание за деца със специални образователни потребности  (2/2)
(G) ФВС,IVк,VIIсем.:ФВС,IV курс,VII сем. Вто [12:00-13:00]...[13:00-14:00]   (2)
(T) Кр. Каваклова:проф. д-р Кр. Каваклова
(R) 416 (НУП-25 д.):Зала 416Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.11 (10.10.2018 г. 11:11)