SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI
FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION
Timetables10.10.2018 г.
 

ПКТБД-Упр:Педагогика на конструктивно-техническите и битовите дейности (Сем. и пр. упр.)  (5/5)
(G) ПУПЧЕ,IIIк,Vсем:ПУПЧЕ,III курс,V сем. Пон [12:00-13:00]...[16:00-17:00]   (5)
(T) Г. Георгиева:гл.ас. д-р Галина Георгиева
(R) 416 (НУП-25 д.):Зала 416Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.11 (10.10.2018 г. 11:11)