SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI
FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION
Timetables10.10.2018 г.
 

ПКТБД-л:Педагогика на конструктивно-техническите битови дейности (Лекции)  (4/4)
(G) ПУПЧЕ,IIIк,Vсем:ПУПЧЕ,III курс,V сем. Пон [08:00-09:00]...[11:00-12:00]   (4)
(T) М. Баева:проф. д-р М. Баева
(R) 416 (НУП-25 д.):Зала 416Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.11 (10.10.2018 г. 11:11)