ИИ,IV курс,VII сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
1/2гр.Методика на изобр. изкуство в горен курс с хоспитиране(сем.+пр.упр.)
ИИ,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 608
 
 
 
 
 
 
ХП-1 - Лекции
ИИ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
ХП-5 гр. А и гр.Б (2гр. по 15ч. пр.упр.) от 7.30 ч.
ИИ,IV курс,VII сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 610

ИИ,IV курс,VII сем.
ХП-1 гр. Б (Пр. упр.)
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Методика на ИИ в горен курс с хоспитиране (Лекции) - през седмица
ИИ,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 

Худ. спец. - ДПИ и неконвенц. форми (Лекции+упр.)
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
ИИ,IV курс,VII сем.
Худ. спец. - ДПИ и неконвенц. форми (Лекции+упр.) Зала 610

ИИ,IV курс,VII сем.
ХП-1 гр.А (Пр. упр.)
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 

ХП-3 (Лекции) II-IVседм.
проф. Б. Филчев
Графично ателие
ИИ,IV курс,VII сем.
ХП-4 (Лекции) I-IIIседм.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
Педаг. специализация Горен курс III част
ИИ,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 605
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ХП-2 гр.А и гр. Б (15ч. лекции+ 2 гр. по 15 ч. пр.упр.)
ИИ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611

ХП-4 гр. А (Пр.упр.) II-IV седмица ХП-4 гр. Б (Пр.упр.) I-III седм.
доц. д-р А. Цоловска
Скулптурно ателие
ИИ,IV курс,VII сем.
ХП-3 гр. Б (Пр. упр.) I-III седмица ХП-3 гр. А (Пр. упр.) II-IV седм.
проф. Б. Филчев
Графично ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ТХО - II-IV седм. (Лекции)
ИИ,IV курс,VII сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Текуща педагогическа практика (горен курс) - 2гр. по 15 ч. пр. упр.
ИИ,IV курс,VII сем.
доц. д-р М. Димчева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION