ИИ,II курс,III сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
ХП-5 - I-IIIседм. (15ч. лекции)
ИИ,II курс,III сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 

ХП-3 гр. А (Пр. упр.)
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
ИИ,II курс,III сем.
ХП-4 гр. Б (Пр.упр.)
Св. Петков
Скулптурно ателие
 
 
 
Психология на изкуството (15 ч. лекции) - блоково на 3.11.2017 г. от 9-17 ч. и на 10.11.2017 г. от 9-16 ч.
ИИ,II курс,III сем.
проф. д-р Людмил Георгиев
Зала 416
 
 
 
 
10:00-11:00
 
ХП-1 гр. А (Практ. упр.)
ИИ,II курс,III сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
ХП-6 гр.А I-IIIседм., гр.Б II-IVседм.
ИИ,II курс,III сем.
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 610

ХП-2 гр.А (Пр.упр.)
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
ИИ,II курс,III сем.
ХП-5 гр.Б (Пр.упр.)
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
ХП-6 (15 ч. лекции)
ИИ,II курс,III сем.
проф. д-р Орл. Дворянов
Зала 610

Ателие Графика
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
ИИ,II курс,III сем.
Ателие Скулптура
Св. Петков
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
ХП-1 гр. Б (Практ. упр.)
ИИ,II курс,III сем.
д-р Венцислава Стоянова
Зала 605
ТХО (15 ч. лекции)
ИИ,II курс,III сем.
доц. д-р М. Димчева
Зала 608

ХП-2 гр.Б (Пр.упр.)
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
ИИ,II курс,III сем.
ХП-5 гр.А (Пр.упр.)
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 608
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ИСИИ (Лекции) - през седмица
ИИ,II курс,III сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607

ХП-3 гр. Б (Пр. упр.)
д-р Сн. Бисерова
Графично ателие
ИИ,II курс,III сем.
ХП-4 гр. А (Пр.упр.)
Св. Петков
Скулптурно ателие
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИСИИ (Сем.упр.) - през седмица
ИИ,II курс,III сем.
Зала 606
докт. Юлия Лазаркова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
Софтуер за графичен дизайн. Adobe Illustrator (15ч. лекции) - от 18-20 ч. през седмица (I-III седм.)
ИИ,II курс,III сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION