ИИ,I курс,I сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 

ХП-2, гр. Б (пр.упр)
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
ИИ,I курс,I сем.
ХП-1 гр.А (Пр. упр.)
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
 
 
 
Философия (Лекции) - II-IV седмица
ИИ,I курс,I сем.
доц. д-р Христо Стоев
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
ТХО 1 част (Лекции)
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем. ИИ,I курс,I сем.
проф. д-р Л. Димитрова
Зала 601
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 

ХП-2, гр. А (пр.упр)
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
ИИ,I курс,I сем.
ХП-1, гр. Б, (пр.упр.)
д-р Венцислава Стоянова
Зала 605
Концептуални форми 1ч. гр.А (Пр.упр)
ИИ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
ИССИ 1 ч. (Лекции)
ИИ,I курс,I сем.
доц. М. Блажиева
Зала 607
Психология (Обща и възрастова психология) - (Лекции)
ПНУП,I курс,I сем. ИИ,I курс,I сем.
проф. Б. Минчев
Зала 230
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
ХП-2, (Лекции)
ИИ,I курс,I сем.
проф. д-р Ст. Алтъков
Зала 611
Концептуални форми 1ч. гр. Б (Пр.упр)
ИИ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 

ИИ,I курс,I сем.
Зала 607 ИССИ 1 ч.-упр. I-III седмица от 13-15 ч.
докт. Юлия Лазаркова
ТХО 1 ч. -упр. II-IV седмица от 13-15 ч.
д-р Венцислава Стоянова
Софт. за гр. дизайн гр.А (Пр.упр.)
ИИ,I курс,I сем.
Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
ХП- 1, (Лекции)
ИИ,I курс,I сем.
проф. д-р Б. Вълева
Зала 606
Софтуер за графичен за дизайн 1 част (Лекции) - II-IV седмица
Гр.дизайн,Iкурс,Iсем. ИИ,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
Концептуални форми 1 част (Лекции)
ИИ,I курс,I сем. Гр.дизайн,Iкурс,Iсем.
гл. ас. д-р Д. Атанасов
Зала 607
Софтуер за графичен дизайн 1 част гр. Б (упр.)
ИИ,I курс,I сем.
Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
Перспектива (Лекции)
ИИ,I курс,I сем.
Л. Бабев
Зала 607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
Софтуер за графичен дизайн 1 част гр. В (упр.)
ИИ,I курс,I сем.
Я. Грънчаров
Зала 604
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION