ФВС,IV курс,VII сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методика на обучението по физич. възп. на ученици IX-XIIкл. (Л)
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 400
Текуща педагогическа практика
ФВС,IV курс,VII сем.
ас. Г. Минковска
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
Разработване и реализ. на педаг. проекти (2ч. лекции и 1ч. упр)
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. д-р Ил. Мирчева
Зала 415
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
 
 
 
Методика на обуч. по физич. възп. на учен. IX-XIIкл.(Сем. и пр)
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 400
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
ИД-Физическо възпитание за деца със специални образователни потребности
ФВС,IV курс,VII сем.
Зала 416
проф. д-р Кр. Каваклова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
ИК-Извънкласна дейност по физическо възпитание
ФВС,IV курс,VII сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
ИД-Адаптирана физическа активност (Лекции + пр. упр.)
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. д-р Кр. Каваклова ас. Н. Танкушева
Зала 310
 
 
 
ИД-Извънкласна дейност по физическо възпитание - упр.
ФВС,IV курс,VII сем.
ас. Г. Минковска
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
ИД - Основи на специалната педагогика (пр.упр.) - през седмица *Лекциите ще се проведат блоково
ФВС,IV курс,VII сем.
проф. М. Цветкова ас. Маргарита Томова
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИК-Изправителна гимнастика (Лекции и пр. упр.) - Ректорат, з.209А от 12.10.2017г.
ФВС,IV курс,VII сем.
доц. К. Костов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION