ФВС,III курс,V сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
Физ. възп. в детск. градина(Пр.упр)-в детска градина през седм.
ФВС,III курс,V сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
 
 
 
 
 
 
Учебен курс туризъм, ориентиране и лагерно дело 10 ч. лекции (7.10.2017 г.) и 60 ч. пр. упр.
ФВС,III курс,V сем.
х. пр. Аспарух Мачирски х. пр. Йордан Мачирски
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
ИД-Спортно усъвършенстване - баскетбол (Практ. упр.) - от 9-10.30ч. на Стадион "Академик" до зала "Фестивална"
ФВС,III курс,V сем.
гл.ас. д-р Бояна Митрева
 
 
 
ИД-Начална училищна педагогика (15 ч. лекции и 15 ч. сем. упр.)
ФВС,III курс,V сем.
доц. д-р Г. Кирова
Зала 304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00
 
Физическо възпитание в детската градина (Лекции)
ФВС,III курс,V сем.
проф. д-р Кр. Каваклова
Зала 513
Методика на обучен. по физич. възпит. на учениците I-IV кл.(Л)
ФВС,III курс,V сем.
доц. Ел. Джамбазова
Зала 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
Спортна медицина и хигиена (Лекции)
ФВС,III курс,V сем.
доц. д-р П. Ангелова доц. д-р Колечека Шопова
Зала 413
Математико-статистически методи във физ. възп. и спорта(Пр.упр)
ФВС,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 513
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
Методика на обуч. по физич. възп. на учениците I-IVкл.(Сем.+пр)
ФВС,III курс,V сем.
ас. Н. Танкушева
Зала 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
Спортна медицина и хигиена (Сем.упр.)
ФВС,III курс,V сем.
доц. д-р П. Ангелова доц. д-р Колечека Шопова
Зала 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
Хоспитиране
ФВС,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Математико-статистически методи във физ. възп. и спорта (Лекц.)
ФВС,III курс,V сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 514
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
ИД-Спортно усъвършенстване - волейбол - Спортна зала в Биологически факултет
ФВС,III курс,V сем.
ас. Мина Антонова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION