ФВС,I курс,I сем. ФНПП
   Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
 
07:00-08:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-09:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-10:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методика на преподаване на хандбал (пр. упр.) - Стадион "Акадеимик" 9 - 11,15 ч.
ФВС,I курс,I сем.
х. пр. Й. Любенова
Стадион "Академик"
 
 
 
Учебен курс-зимни спортове- Ще се проведат от 22 - 28.01.2018 г.
ФВС,I курс,I сем.
х. пр. Аспарух Мачирски х. пр. Йордан Мачирски
 
 
 
 
10:00-11:00
 
 
 
 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - сем.упр.
ФВС,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 414
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:00-12:00
 
 
 
 
Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) - Лекции
ПУПЧЕ,I курс,I сем. ФВС,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ал. Ранев
Зала 414
 
 
 
 
 
 
Анатомия на човека (Лекции и сем. упр.) от 9.00 ч.- блоково на 29.10.2017 г. / 4,5,11,12,18 и 19.11.2017 г. / 2, 3, 16 и 17.12.2017 г.
ФВС,I курс,I сем.
доц. д-р Димо Кръстев
 
 
 
 
12:00-13:00
 
 
 
 
 
 
 
История на педагогиката и българското образование (Лекции)
ФВС,I курс,I сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 301
 
 
 
 
 
 
 
13:00-14:00
 
 
 
 
 
 
 
Методика на преподаване на хандбал (Лекции) - през седмица
ФВС,I курс,I сем.
доц. д-р И. Пелтекова
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
14:00-15:00
 
 
 
 
 
 
 
ИКТ в обучението и работа в дигитална среда (Лекции)
гл.ас. д-р Л. Алексиева
ФВС,I курс,I сем.
Зала 512
 
 
 
 
 
 
 
15:00-16:00
 
 
 
 
Плуване (пр.упр.)- Плувен басейн "Академик" - 4 км
ФВС,I курс,I сем.
доц. д-р Б. Туманова
ИПБО (Сем. упр.) - през седмица
ФВС,I курс,I сем.
доц. д-р Ст. Стефанов
Зала 504
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16:00-17:00
 
 
 
 
ИКТ в образован.-методически и практ. аспекти (Сем. упр.)
ФВС,I курс,I сем.
гл. ас. д-р Ив. Душков
Зала 323 А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:00-18:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практически български ез. за чужденци - пр. Весела Шушлина
НУПЧЕ,I курс,I сем. НУПЧЕ,II курс,III сем. ФВС,I курс,I сем. ФВС,II курс,III сем.
 
 
 
 
18:00-19:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Scheduling Software 6.5.11 13.2.2018 г. 13:13
SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI, FACULTY OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION